การพนันฟุตบอล_ทดลองเล่นคาสิโนออนไลน์ ฟรี_เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก https://www.google.com//48f/taxonomy/term/40409/all en Securities Commissions Asked to Investigate Ahead of January 8 Tahoe-Pan American Silver Merger https://www.google.com//48f/incahoots/2019/01/securities-commissions-asked-investigate-ahead-january-8-tahoe-pan-american-silver <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/logo_13.png?itok=MCjSjxd_" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://www.miningwatch.ca/news/2019/1/3/securities-commissions-asked-investigate-ahead-january-8-tahoe-pan-american-silver" rel="nofollow" target="_blank">Securities Commissions Asked to Investigate Ahead of January 8 Tahoe-Pan American Silver Merger</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Jan 4, 2019</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Accountability group seeks report on consultation with Guatemala¡¯s Xinka Indigenous people</div></div></div> Fri, 04 Jan 2019 18:03:40 +0000 taniaehret 155321 at/48f Willa Mine in Southern British Columbia ¨C Abandoned by its Owners? https://www.google.com//48f/incahoots/2018/11/willa-mine-southern-british-columbia-%E2%80%93-abandoned-its-owners <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/img5253.jpg?itok=hAqLm0cR" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/blog/2018/11/19/willa-mine-southern-british-columbia-abandoned-its-owners" rel="nofollow" target="_blank">Willa Mine in Southern British Columbia ¨C Abandoned by its Owners?</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 22, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The Willa Mine, which has been touted as a profitable investment by a series of different owners over the past 35 years, has been abandoned by its present owners, MX Gold Corporation.</div></div></div> Fri, 23 Nov 2018 01:08:10 +0000 taniaehret 153841 at/48f Supreme Court Accepts Appeal of Peruvian Human Rights Defender, Overturns Sentence https://www.google.com//48f/incahoots/2018/10/supreme-court-accepts-appeal-peruvian-human-rights-defender-overturns-sentence <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/logo_4.png?itok=hFJl52_p" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2018/10/10/supreme-court-accepts-appeal-peruvian-human-rights-defender-overturns-sentence" rel="nofollow" target="_blank">Supreme Court Accepts Appeal of Peruvian Human Rights Defender, Overturns Sentence</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Oct 16, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The Peruvian Supreme Court accepted Walter Aduviri¡¯s appeal and overturned the sentence against him. Aduviri has been a spokesperson for the Aymara indigenous communities.</div></div></div> Wed, 17 Oct 2018 00:25:16 +0000 taniaehret 152261 at/48f First Nation, Citizens Oppose Pancontinental Resources¡¯ Mining Project in Sensitive Watershed Area https://www.google.com//48f/incahoots/2018/09/first-nation-citizens-oppose-pancontinental-resources%E2%80%99-mining-project-sensitive <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/Capture_1.JPG?itok=7BubY1hP" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2018/9/10/first-nation-citizens-oppose-pancontinental-resources-mining-project-sensitive" rel="nofollow" target="_blank">First Nation, Citizens Oppose Pancontinental Resources¡¯ Mining Project in Sensitive Watershed Area Near Bancroft, Ontario</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Sep 13, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The Chief of Alderville First Nation and over 250 people gathered at a community information meeting to oppose the McBride mining project.</div></div></div> Fri, 14 Sep 2018 00:23:50 +0000 taniaehret 150696 at/48f Guatemalan communities deliver message of resistance to new CEO of Tahoe Resources https://www.google.com//48f/incahoots/2018/08/guatemalan-communities-deliver-message-resistance-new-ceo-tahoe-resources <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/2018-08-14_msr_carta_resistencia-2-300x169.jpg?itok=rxQadwDh" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/blog/2018/8/15/guatemalan-communities-deliver-message-resistance-new-ceo-tahoe-resources" rel="nofollow" target="_blank">Guatemalan communities deliver message of resistance to new CEO of Tahoe Resources</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Aug 22, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">They call for an end to the environmental harms, community division, militarization and repression that the project has brought into their lives, and that Tahoe Resources permanently close the mine.</div></div></div> Wed, 22 Aug 2018 17:06:42 +0000 maya.bhullar 149741 at/48f Women speak out about abuse at Barrick Gold¡¯s North Mara Mine in Tanzania https://www.google.com//48f/incahoots/2018/07/women-speak-out-about-abuse-barrick-gold%E2%80%99s-north-mara-mine-tanzania <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/Mine_Building_Giant_Mine_Yellowknife_Northwest_Territories_Canada_12_1.jpg?itok=3oTBNadI" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/blog/2018/6/25/women-speak-out-about-abuse-barrick-gold-s-north-mara-mine-tanzania" rel="nofollow" target="_blank">Women speak out about abuse at Barrick Gold¡¯s North Mara Mine in Tanzania </a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Jul 20, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">In a video released by MiningWatch Canada, women living in villages around Barrick Gold¡¯s North Mara mine in Tanzania speak out publicly for the first time about the sexual violence they suffered.</div></div></div> Fri, 20 Jul 2018 15:33:39 +0000 maya.bhullar 148626 at/48f ¡®Stand for Water¡¯ Tour Kicks Off in British Columbia: First Nations, Citizens, Environmental Groups Join in Williams Lake https://www.google.com//48f/incahoots/2018/06/%E2%80%98stand-water%E2%80%99-tour-kicks-british-columbia-first-nations-citizens-environmental <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/Mine_Building_Giant_Mine_Yellowknife_Northwest_Territories_Canada_12_0.jpg?itok=0iKKNxi4" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2018/5/17/new-stand-water-tour-kicks-today-british-columbia-first-nations-citizens" rel="nofollow" target="_blank">¡®Stand for Water¡¯ Tour Kicks Off in British Columbia: First Nations, Citizens, Environmental Groups Join in Williams Lake</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Jun 15, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Stand for Water is a movement to raise awareness of the threats mining operations pose to waterways throughout BC and across borders, and to incorporate free, prior, and informed consent principles.</div></div></div> Fri, 15 Jun 2018 16:51:19 +0000 maya.bhullar 147431 at/48f Send a letter today to protect the nashwaak river from mine waste dump https://www.google.com//48f/incahoots/2018/05/send-letter-today-protect-nashwaak-river-mine-waste-dump <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/Mine_Building_Giant_Mine_Yellowknife_Northwest_Territories_Canada_12.jpg?itok=d-munJKW" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/blog/2018/5/1/act-now-protect-nashwaak-river-mine-waste-dump" rel="nofollow" target="_blank">Act now to protect the nashwaak river from mine waste dump </a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">May 11, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The Sisson Mine project (Northcliff/HDI/Todd Minerals) is currently applying for permission to dump millions of tons of mining waste into the headwaters of the pristine Nashwaak river and watershed.</div></div></div> Fri, 11 May 2018 14:48:08 +0000 maya.bhullar 145986 at/48f Environmental groups give federal impact assessment act C-minus grade https://www.google.com//48f/incahoots/2018/04/environmental-groups-give-federal-impact-assessment-act-c-minus-grade <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/parliament-hill-clouds-peace-tower-ottawa_sm_0.jpg?itok=ZwMcgWOW" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2018/3/29/environmental-groups-give-federal-impact-assessment-act-c-minus-grade" rel="nofollow" target="_blank">Environmental groups give federal impact assessment act C-minus grade </a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Apr 5, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The government has set out some ambitious objectives for this bill, but several shortcomings must be addressed in order for the new Impact Assessment Act to meet those goals.</div></div></div> Thu, 05 Apr 2018 12:19:13 +0000 maya.bhullar 143976 at/48f Asbestos is the biggest killer of Quebec workers: Urgent appeal to political leaders to take action https://www.google.com//48f/incahoots/2018/03/asbestos-biggest-killer-quebec-workers-urgent-appeal-political-leaders-take-action <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/Asbestos_Mine_Tailings_Mountain.jpg?itok=INSWSc-N" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2018/2/20/asbestos-biggest-killer-quebec-workers-urgent-appeal-political-leaders-take-action" rel="nofollow" target="_blank">Asbestos is the biggest killer of Quebec workers: Urgent appeal to political leaders to take action</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Mar 1, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Thirty leading Quebec health, union and asbestos victims organisations and health directors have launched a united appeal to the leaders of all four Quebec political parties to protect Quebeckers.</div></div></div> Thu, 01 Mar 2018 15:28:51 +0000 maya.bhullar 142576 at/48f Eabametoong First Nation forced to head to court to protect homelands from mining in Ontario https://www.google.com//48f/incahoots/2018/02/eabametoong-first-nation-forced-head-court-protect-homelands-mining-ontario <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/goldmining.jpg?itok=JoThYx_H" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2018/2/7/eabametoong-first-nation-forced-head-court-protect-homelands-mining-ontario" rel="nofollow" target="_blank">Eabametoong First Nation forced to head to court to protect homelands from mining in Ontario</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Feb 9, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Eabametoong First Nation (EFN) is demanding a judicial review of Ontario&#039;s permit for Landore Resources to drill for gold in environmentally and culturally sensitive areas.</div></div></div> Fri, 09 Feb 2018 14:08:49 +0000 maya.bhullar 141531 at/48f New OECD report finds Canada worst of G7 on recycling, minerals efficiency. https://www.google.com//48f/incahoots/2018/01/new-oecd-report-finds-canada-worst-g7-recycling-minerals-efficiency <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/Ammolite_mining.jpg?itok=sNPX0GCu" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2017/12/19/what-green-economy-new-oecd-report-finds-canada-worst-g7-recycling-minerals" rel="nofollow" target="_blank">New OECD report finds Canada worst of G7 on recycling, minerals efficiency.</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Jan 5, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">What green economy?A continuing emphasis on a ¡°rip it and ship it¡± economy that pushes extraction ahead of value-added processing and manufacturing has left Canada lagging in sustainable extraction.</div></div></div> Fri, 05 Jan 2018 08:43:43 +0000 maya.bhullar 140346 at/48f Take Action: National security bill puts land and environment protectors in jeopardy https://www.google.com//48f/incahoots/2017/12/take-action-national-security-bill-puts-land-and-environment-protectors-jeopardy <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/download%20%284%29.jpg?itok=NFUpabit" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/blog/2017/12/12/take-action-national-security-bill-puts-land-and-environment-protectors-jeopardy" rel="nofollow" target="_blank">Take Action: National security bill puts land and environment protectors in jeopardy</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 14, 2017</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The Liberal government¡¯s National Security Act 2017, Bill C-59 is threatens the privacy of Canadians and puts land and environment protectors in danger of continuing to be targeted as security threats</div></div></div> Thu, 14 Dec 2017 18:40:56 +0000 maya.bhullar 139771 at/48f Does the Canadian Government Have a Message for Mining-Affected Communities in Mexico? Cont https://www.google.com//48f/incahoots/2017/11/does-canadian-government-have-message-mining-affected-communities-mexico-cont <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/gac_meeting_ccic.png?itok=USkRA3aA" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/blog/2017/10/25/does-canadian-government-have-message-mining-affected-communities-mexico" rel="nofollow" target="_blank">Does the Canadian Government Have a Message for Mining-Affected Communities in Mexico? Cont</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Nov 2, 2017</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">&quot;Canadian companies are killing Mexican communities,&quot; recounted Gustavo Lozano from the Mexican Network of Mining Affected People.</div></div></div> Thu, 02 Nov 2017 13:48:34 +0000 maya.bhullar 137786 at/48f Indigenous Advocate Seeks Justice - Files Charges against Imperial Metals Over Biggest Mining Spill in Canada https://www.google.com//48f/incahoots/2017/08/indigenous-advocate-seeks-justice-files-charges-against-imperial-metals-over <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/download%20%282%29.jpg?itok=mrLjXxj_" width="250" height="200" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-story-source field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://miningwatch.ca/news/2017/8/4/indigenous-advocate-seeks-justice-files-charges-against-imperial-metals-over-biggest" rel="nofollow" target="_blank">Indigenous Advocate Seeks Justice - Files Charges against Imperial Metals Over Biggest Mining Spill in Canada</a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Aug 8, 2017</span></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Indigenous advocate Bev Sellars announced that she filed private charges against Mount Polley Mining Corporation (Imperial Metals) at the Provincial Court of British Columbia in Vancouver.</div></div></div> Tue, 08 Aug 2017 16:37:17 +0000 maya.bhullar 134271 at/48f