เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด_คาสิโน ปอยเปต ดีที่สุด_รวย ด้วย บอล https://www.google.com//48f/taxonomy/term/69/all en Alberta's top 10 political news stories of 2018: It's not all about that pipeline https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/albertas-top-10-political-news-stories-2018-its-not-all-about <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/albertas-top-10-political-news-stories-2018-its-not-all-about"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/11681829316_ecb4b526af_o.jpg?itok=6oN4Z6SH" width="250" height="200" alt="Image: Jeff Wallace/Flickr" title="Image: Jeff Wallace/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 31, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Mars didn&#039;t invade Alberta, but orphan wells could end up being bigger than Orson Wells! We need a Green New Deal ¡­ or at least a sales tax! Don&#039;t hold your breath for either.</div></div></div> Mon, 31 Dec 2018 06:09:55 +0000 djclimenhaga 155186 at/48f Breach of election rules or "honest oversight" in hidden Alberta campaign donation? https://www.google.com//48f/multimedia/2018/12/breach-election-rules-or-honest-oversight-hidden-alberta-campaign-donation <div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 28, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/multimedia/2018/12/breach-election-rules-or-honest-oversight-hidden-alberta-campaign-donation"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/FildebrandtMain_2.jpg?itok=beBQnox-" width="250" height="200" alt="Image: David Climenhaga" title="Image: David Climenhaga" /></a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">rabble staff</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">MLA asks Elections Alberta to investigate claim Jason Kenney&#039;s UCP leadership campaign &#039;deliberately hid&#039; donation. Derek Fildebrandt made the accusation in news release.</div></div></div> Fri, 28 Dec 2018 14:54:12 +0000 rabble staff 155161 at/48f Breach of election rules or "honest oversight" in hidden Alberta campaign donation? https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/breach-election-rules-or-honest-oversight-hidden-alberta <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/breach-election-rules-or-honest-oversight-hidden-alberta"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/FildebrandtMain_2.jpg?itok=m2MQVMiT" width="250" height="200" alt="FCP Leader Derek Fildebrandt, back when he was still a member of the UCP Caucus. Photo: David J. Climenhaga" title="FCP Leader Derek Fildebrandt, back when he was still a member of the UCP Caucus. Photo: David J. Climenhaga" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 28, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">MLA asks Elections Alberta to investigate claim Jason Kenney&#039;s UCP leadership campaign &#039;deliberately hid&#039; donation. Derek Fildebrandt made the accusation in news release.</div></div></div> Fri, 28 Dec 2018 07:34:56 +0000 djclimenhaga 155156 at/48f Questions about Trudeau, treason reveal state of public discourse in Alberta https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/questions-about-trudeau-treason-reveal-state-public-discourse <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/questions-about-trudeau-treason-reveal-state-public-discourse"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/DKG.jpg?itok=Mf0v2HO7" width="250" height="200" alt="Donna Kennedy-Glans in March 2015. Photo: David J. Climenhaga " title="Donna Kennedy-Glans in March 2015. Photo: David J. Climenhaga " /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 27, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">&#039;Has Trudeau committed treason?&#039; The answer is no and the question the question a former PC Cabinet minister is asking is completely bonkers.</div></div></div> Thu, 27 Dec 2018 06:03:35 +0000 djclimenhaga 155151 at/48f Experts give Trudeau government C grade for its action on Rohingya genocide https://www.google.com//48f/news/2018/12/experts-give-trudeau-government-c-grade-its-action-rohingya-genocide <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/news/2018/12/experts-give-trudeau-government-c-grade-its-action-rohingya-genocide"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/14224917328_ec0e97fbe9_z_0.jpg?itok=BpR_xug5" width="250" height="200" alt="Photo Credit: Evangelos Petratos, Rakhine, Myanmar/Burma " title="Photo Credit: Evangelos Petratos, Rakhine, Myanmar/Burma " /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 24, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Karl Nerenberg</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Although Canada was the first country to label the Myanmar crisis a genocide, the Trudeau government¡¯s actions to help the persecuted Rohingya people receive a C grade, says a panel of experts.</div></div></div> Mon, 24 Dec 2018 16:49:41 +0000 rabble staff 155121 at/48f Peak separatism has passed in Alberta https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/peak-separatism-has-passed-alberta <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/peak-separatism-has-passed-alberta"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/XMASinAB.png?itok=Ll2WPl2c" width="250" height="200" alt="Christmas at the Alberta Legislature, not a separatist in sight. Photo: Government of Alberta" title="Christmas at the Alberta Legislature, not a separatist in sight. Photo: Government of Alberta" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 24, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The Alberta separatism squall is over, folks. Watch for commentators to start backing away soon as they start to realize how little traction this partisan claptrap has. </div></div></div> Mon, 24 Dec 2018 06:45:02 +0000 djclimenhaga 155116 at/48f There's smoke, but is there fire? Questions about UCP party votes abound https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/theres-smoke-there-fire-questions-about-ucp-party-votes-abound <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/theres-smoke-there-fire-questions-about-ucp-party-votes-abound"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/15054528624_edfbf7850e_o_0.jpg?itok=kCPodmPK" width="250" height="200" alt="" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 23, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">About a week remains in December. Will there be any more allegations in 2018 about UCP voting irregularities, or will we have to wait till 2019? </div></div></div> Sun, 23 Dec 2018 07:57:34 +0000 djclimenhaga 155101 at/48f Struggles for justice in 2018: The view from rabble columns https://www.google.com//48f/columnists/2018/12/struggles-justice-2018-view-rabble-columns <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/columnists/2018/12/struggles-justice-2018-view-rabble-columns"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/4483111496_c5fb7542bb_b-1.jpg?itok=maA7wprb" width="250" height="200" alt="Typewriter. Photo: |vv@ldzen|/Flickr" title="Typewriter. Photo: |vv@ldzen|/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 21, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/bios/rabble-staff">rabble staff</a></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">A look back at the year as seen by our columnists, who cast a spotlight on the top issues concerning progressives in 2018. </div></div></div> Sat, 22 Dec 2018 13:44:23 +0000 rabble staff 155076 at/48f Freedom Conservative Party leader launches new campaign for Alberta separation https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/freedom-conservative-party-leader-launches-new-campaign-alberta <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/freedom-conservative-party-leader-launches-new-campaign-alberta"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/311216-twitter-derek-fildebrandt-1.jpg?itok=DKJDyk8d" width="250" height="200" alt="Freedom Conservative Party Leader Derek Fildebrandt, back in his UCP days, filling up extra gas cans to avoid the carbon tax. The next day gas prices went down (Photo: Twitter)." title="Freedom Conservative Party Leader Derek Fildebrandt, back in his UCP days, filling up extra gas cans to avoid the carbon tax. The next day gas prices went down (Photo: Twitter)." /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 21, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Derek Fildebrandt, the UCP exile who is the Freedom Conservative Party&#039;s sole MLA in the legislature, is trying to build a case for Catalonia along the Cordillera. Support for the idea is negligible.</div></div></div> Fri, 21 Dec 2018 19:51:42 +0000 djclimenhaga 155061 at/48f Renewed federal funding gives boost to KAIROS Women of Courage program https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/pulpit-and-politics/2018/12/renewed-federal-funding-gives-boost-kairos-women-courage <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/pulpit-and-politics/2018/12/renewed-federal-funding-gives-boost-kairos-women-courage"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/IMG_7398%20-%20Copy.JPG?itok=2xTqdIow" width="250" height="200" alt="Jennifer Henry of KAIROS Canada. Photo by Dennis Gruending." title="Jennifer Henry of KAIROS Canada. Photo by Dennis Gruending." /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 21, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Dennis Gruending</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The federal government has reinstated funding chopped in 2009 by the Harper regime for KAIROS Canada&#039;s Women of Courage program.</div></div></div> Fri, 21 Dec 2018 18:28:05 +0000 Dennis Gruending 155056 at/48f New advocacy group calls for Toronto to declare state of emergency on homelessness https://www.google.com//48f/multimedia/2018/12/new-advocacy-group-calls-toronto-declare-state-emergency-homelessness <div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 21, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/multimedia/2018/12/new-advocacy-group-calls-toronto-declare-state-emergency-homelessness"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/2117520408_ceceebc1b5_z.jpg?itok=fQzB-3AT" width="250" height="200" alt="Alex Indigo/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">rabble staff</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Homelessness has reached post-apocalyptic levels in the absence of a national housing program.</div></div></div> Fri, 21 Dec 2018 18:25:14 +0000 rabble staff 155051 at/48f Canada's compliance with Huawei extradition gives support to Trump's international thuggery https://www.google.com//48f/columnists/2018/12/canadas-compliance-huawei-extradition-gives-support-trumps-international-thuggery <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/columnists/2018/12/canadas-compliance-huawei-extradition-gives-support-trumps-international-thuggery"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/1280px-Donald_Trump_Justin_Trudeau_2017-02-13_05.jpg?itok=hmlIWF0R" width="250" height="200" alt="U.S. President Donald Trump with Prime Minister Justin Trudeau. Photo: The White House/Wikimedia Commons" title="U.S. President Donald Trump with Prime Minister Justin Trudeau. Photo: The White House/Wikimedia Commons" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 20, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/taxonomy/term/38378">Linda McQuaig</a></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">By co-operating with the U.S. request to extradite Chinese executive Meng Wanzhou, Canada is enabling rogue and reckless behaviour by the Trump administration.</div></div></div> Thu, 20 Dec 2018 18:45:04 +0000 rabble staff 155001 at/48f Ontario rollback to sex-ed curriculum prompts legal challenges https://www.google.com//48f/columnists/2018/12/ontario-rollback-sex-ed-curriculum-prompts-legal-challenges <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/columnists/2018/12/ontario-rollback-sex-ed-curriculum-prompts-legal-challenges"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/node-images/14193186283_3b016a10aa_k.jpg?itok=Hb9CIK1S" width="250" height="200" alt="Ontario legislature. Photo: Joseph Morris/Flickr" title="Ontario legislature. Photo: Joseph Morris/Flickr" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 20, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/category/bios/safia-j-lakhani">Safia J. Lakhani</a></div><div class="field-item odd"><a href="/category/bios/columnist/pro-bono">Pro Bono</a></div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The Ford government&#039;s decision to revert back to the 1998 curriculum has produced considerable backlash from educators, parents, and students -- and has also triggered four separate legal challenges.</div></div></div> Thu, 20 Dec 2018 14:30:19 +0000 rabble staff 154971 at/48f How much did Edmonton truck protest cost and was it a political donation? https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/how-much-did-edmonton-truck-protest-cost-and-was-it-political <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/how-much-did-edmonton-truck-protest-cost-and-was-it-political"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/BreakerBreaker.jpg?itok=nx5gjG5u" width="250" height="200" alt="Conservative Opposition Leader Andrew Scheer riding in a truck. (Photo: Twitter)." title="Conservative Opposition Leader Andrew Scheer riding in a truck. (Photo: Twitter)." /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 20, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">The purpose of the truck convoy protest was supposedly to demand a pipeline to tidewater, immediately, thereby improving the fortunes of Alberta&#039;s oil industry.</div></div></div> Thu, 20 Dec 2018 07:08:17 +0000 djclimenhaga 154966 at/48f Perfesser Dave returns after long absence to explain Alberta politics to the rest of Canada https://www.google.com//48f/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/perfesser-dave-returns-after-long-absence-explain-alberta <div class="field field-name-field-image-for-node field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/blogs/bloggers/alberta-diary/2018/12/perfesser-dave-returns-after-long-absence-explain-alberta"><img src="/48f/sites/default/files/styles/top_picks/public/PerfDave_0.jpg?itok=R6WQEuMQ" width="250" height="200" alt="Perfesser Dave (Photo: Dave Olecko)" title="Perfesser Dave (Photo: Dave Olecko)" /></a></div></div></div><div class="field field-name-field-story-publish-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Dec 19, 2018</span></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-14 field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">David J. Climenhaga</div></div></div><div class="field field-name-field-summary field-type-text field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even">Some stories are just too confusing for ordinary bloggers to explain. That&#039;s when we turn to the expert knowledge offered by academics such as Perfesser Dave, Canada&#039;s expert on Alberta politics.</div></div></div> Wed, 19 Dec 2018 20:29:43 +0000 djclimenhaga 154941 at/48f